Ad Zeeuwen
Synergene Massage

keuzes kun je ook zoeken.....of creeren


Ik geef nu sinds een 20-tal jaren training in intuïtieve respectievelijk synergene massage. Relevante training heb ik o.a. gevolgd in Amsterdam, Londen, Hamburg, en Berkeley.
Toen ik zo'n 25 jaar geleden een nieuwe start maakte in mijn leven, betekende dat ook ander werk en andere levensomstandigheden. Ik zocht daarbij naar een spiritualiteit die ook in het dagelijkse leven tot uiting komt. Ik zocht naar een manier van werken die de innerlijke potenties gebruikte om te helen, om gezond en spiritueel te zijn. Zonder daarbij geweld of oordelende pressie te gebruiken. 
In de vele trainingen die ik volgde op lichamelijk en geestelijk gebied, vond ik niet echt wat ik zocht. Vaak vond ik dat er, soms subtiel, druk aanwezig was. Niet voldoende respect.
Vanuit deze situatie ben ik begonnen met de ontwikkeling van synergene massage. Eerst heette het nog intuïtieve massage. 
Een methode van masseren die werkt vanuit een gelijkwaardig contact en een erkenning van de persoon. Iets wat in iedere situatie op een praktische wijze gecreëerd moet worden. Hierbij wordt ook alle feitelijke informatie vanuit het contact verkregen, en wordt er ook binnen dat contact mee gewerkt. Hierdoor kan een verandering ook geïntegreerd worden. 
Uiteindelijk heeft ieder mens alle informatie in zich. 
Door de samenwerkende energie van het contact, de synergie, wordt een weg gecreëerd naar die informatie, bv. gevoelens, en de mogelijkheden van verandering. Van lichamelijk tot spiritueel. Je eigen beleving gaat daarbij ook van lichamelijk tot spiritueel.


Ad Zeeuwen, Windroosplein 96-98, 1018 ZW Amsterdam, Tel: 020-6734371

E-mail: info@synergeen.nl